MAS Lužnicko o.p.s.

Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

Czech Republic

IČ: 281 54 851

ID datové schránky: jth7zim

Ředitel: MgA. Petr Kukla

Tel.: +420 777 876 768

E-mail: reditel@masluznicko.cz

Manažer: Ing. Ludmila Budilová

Tel.: +420 731 627 447

E-mail: manazer@masluznicko.cz

Vedoucí pracovník SCLLD: Mga. Petr Kukla

Tel.: +420 777 876 768

E-mail: reditel@masluznicko.cz

MAS Lužnicko o.p.s. je společností, která byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb vedoucích k rozvoji území Táborsko – Jih, které je vymezeno aktuálním seznamem územních celků poskytujících své území pro účely působení společnosti.  Za účelem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) zřídila společnost vnitřní organizační složku s názvem MAS Lužnicko.

Ve své smlouvě o založení se MAS Lužnicko o.p.s. zavázala poskytovat veřejnosti k naplnění svého účelu zejména obecně prospěšné služby jako je například realizace vlastních projektů či poskytování podpůrných služeb při realizaci projektů vedoucích k rozvoji regionu, tvorba informační databanky s informacemi pro rozvoj regionu, realizace vzdělávacích akcí vedoucích k rozvoji regionu, realizace aktivit vedoucích ke zlepšování vzhledu obcí, propagace regionu, spolupráce s dalšími subjekty a orgány při rozvoji regionu a mnoho dalších aktivit a služeb. Výše uvedené bude MAS Lužnicko o.p.s. realizovat prostřednictvím organizační složky MAS Lužnicko. Tyto obecně prospěšné služby poskytuje MAS Lužnicko za rovných podmínek právnickým a fyzickým osobám, které projeví zájem o rozvoj regionu.

MAS Lužnicko je jako místní akční skupina považována za nositele místního společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů. Charakteristiku svého území, strategické záměry a plánované projekty prezentuje ve vlastní Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Právnické či fyzické osoby, které mají zájem účastnit se na činnosti MAS Lužnicko a na rozvoji regionu, mohou být na základě své žádosti evidováni jako partneři. O podpisu Partnerské smlouvy a zařazení mezi partnery rozhodne Správní rada MAS Lužnicko na základě podané žádosti.Aktuality

03. 12. 2015

MAS Lužnicko úspěšně prošlo standardizací MAS

3.12. naše MAS Lužnicko o.p.s. obdržilo oficiální certifikát o splnění podmínek procsu standardizace místních akčních skupin. Završila se tím roční práce na doložení splnění všech podmínek. 

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD. Podrobnosti a odkaz Metodiky pro standardizaci je k nahlédnutí zde.

více >>
Veřejné projednávání pracovní verze strategie CLLD
01. 09. 2015

Veřejné projednávání pracovní verze strategie CLLD

Zveme všechny zájemce o dění v území MAS Lužnicko a místní aktéry na veřejné projednávání pracovní verze strategie CLLD. Veřejné projednávání bude zaměřeno na dialog s místními aktéry a vytvoření zásobníku projektů.

Místo: zasedací místnost Městského úřadu Sezimovo Ústí

Datum: 18.9. 2015 od 15 hodin

 

více >>
Pozvánka na dechovku do Chýnova

Pozvánka na dechovku do Chýnova

Mezinárodní koncert dechových hudeb "Z jižních Čech a Moravy" 5.9. 2015 od 9 hodin v Chýnově.
více >>
Více aktualit >>
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova Evropská unie